Производители
Количка
  0 продукта
Поверителност

Политика за личните данни

I. Данните, които събираме, и начинът, по който ги използваме

Данните, които събираме за нашите потребители са два вида:
- лични данни – информацията, която идентифицира лицето, регистрирало се като Потребител;
- нелични данни – информация, която не идентифицира лицето.

Личните данни идентифицират лицето и го определят като Потребител, т.е. това са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Лицето, което се регистрира като Потребител, се ангажира с определени дейности в нашия уеб сайт.
Това са: създаване на профил, поръчване на продукт или услуга, публикуване на информация в дискусионни форуми, участие в томбола, попълване на анкета, изпращане на информация при обратна връзка, запитване относно нашите продукти и услуги.
В зависимост от дейността, която лицето иска да използва, ние бихме изискали данни, част, от които са задължителни, а друга – доброволни. Ако лицето откаже да предостави задължителните данни, то дейността, която иска да използва, няма да му бъде предоставена. При регистрация Потребителят изрично се съгласява, че www.arista-bg.com има право да събира, използва и обработва предоставената от него информация. Това е информация, чрез която лицето може да бъде идентифицирано – име, фамилия, пол, дата на раждане и всяка друга информация, която лицето предостави доброволно при регистрация по чл. 7.

Информацията включва и всичко друго, която не идентифицира лицето, но е предоставено доброволно от него, с цел участие в томболи, анкети, въпросници и други.Неличните данни са информация, която не може да се използва за идентифициране на определен Потребител. Това е информация, която включва URL адреса, който сте посетили преди нашата страница, URL адреса на страницата, която ще посетите след нашата, браузъра, който използвате, IP адреса. Този вид информация може да се използва от нас, нашите доставчици на услуги или нашите рекламодатели за отстраняване на проблеми, анализиране на тенденции, администриране на уеб страници, събиране на демографска информация, чрез използването на електронни инструменти като бисквитки и други.II. Разкриване на личните данни

Ние се ангажираме да не споделяме Вашите лични данни с трети лица, освен в случаите, изброени по-долу:
1. www.arista-bg.com може да сподели Вашите данни в случай на сделка по прехвърляне. Всеки бизнес се разраства и може да се слее или влее в друго дружество. Така дружеството приемник ще се сдобие с информацията, която имаме за Вас, но тя ще продължи да бъде обект на защита.
2. www.arista-bg.com може да използва Вашите лични данни при нужда от собствена или на други лица защита. По наше решение или ако се изисква от закона, че разкриването на Вашите лични данни е необходимо с цел защитата на нашите права или съобразно съдебно производство, и/или каквото и да е друго юридическо действие, свързано с www.arista-bg.com.III. Сигурност на информацията

За www.arista-bg.com сигурността на информацията е от първостепенно значение и затова вземаме необходимите мерки за предпазване на личните Ви данни. Достъп до нашата страница за лицата от тип Потребител е чрез потребителско име и парола. Вашата парола е криптирана и Ви препоръчваме да не я разгласявате. Личните Ви данни се съхраняват на защитен сървър, достъпът, до които е силно ограничен.

Длъжни сме да Ви предупредим, че в Интернет няма 100% защитеност и никой не може да я гарантира. www.arista-bg.com отговорно съхранява и се грижи за защитата на информацията, предоставена от Потребителя, получена при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Условия за използване , но не носим отговорност за действията на трети лица, които биха предизвикали зложелателни действия, непреодолима сила, случайно събитие или друг тип форсмажорно обстоятелство, възникнало не по наша вина.

Продължи